“Cumhuriyet” özgürlük demek

Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına “Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz.” diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.” hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilânı kabul edildi. “Yaşasın cumhuriyet!” sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilân edildi (29 Ekim 1923). 🎌🎈#tbmm #türkiyebüyükmilletmeclisi #29ekim #29ekimcumhuriyetbayramı

image

image

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bize Bıraktığı Bu üLkeyi Korumak ,Bizim Görevimizdir.yaşasın cumhuriyet 🎌🎏🎈
image

Cumhuriyetsiz Bir toplum, Yarınsız Bir Gündür.yaşasın cumhuriyet🎌🎏🎈


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s